Kinderopvang - Vlieger kinderopvang in Schijndel

Ga naar de inhoud
Kinderopvang
De Vlieger is een feest voor elk kind
BABYGROEPEN
Op deze leeftijd is nog veel afhankelijk van eten, drinken en slaapgewoontes. Spelenderwijs leert het kind met anderen omgaan, niet omdat het moet, maar omdat het een vanzelfsprekendheid is. Gelet wordt in deze groepen op de ontwikkeling wat betreft waarneming motoriek zoals het omrollen, kruipen en zoeken naar voorwerpen. Dit wordt spelenderwijs gestimuleerd.
Een babygroep heeft drie pedagogische medewerksters en er zijn 9 baby’s in de groep van 3 tot 16 maanden.

DREUMESGROEPEN
De eerste stapjes naar zelfstandigheid. Het alleen eten en drinken. De waarneming en motoriek heb-ben al een bepaalde graad van ontwikkeling bereikt. Het kind gaat met steeds meer plezier dingen zelf doen. Kinderen beginnen dan ook mensen uit hun omgeving te herkennen en hen van anderen te onderscheiden. De dreumesgroep onderscheid zich door  afwisselende activiteiten te ontplooien, waardoor het kind gestimuleerd wordt om actief mee te gaan doen. Dit heeft uiteindelijk een positieve invloed op het gedrag van het kind. Een dreumesgroep heeft twee pedagogische medewerksters en er zijn 12 kinderen in de groep in de leeftijd van 1,4 tot 3 jaar.

PEUTERGROEPEN
Kinderen die drie jaar zijn gaan op zoek naar kinderen die in dezelfde ontwikkelingsfase zijn en vinden uitdaging in het spel. Je ziet dat sommige kinderen zich in groepjes van drie of vier hun eigen spel gaan spelen. Sommige net fantasie, anderen met bouwen of knutselen. Ze “worden” niet gestoord door jongere kinderen in hun spel en beleven veel plezier in het samen leren ontdekken. Vriendschappen worden gesloten, maar ook het omgaan met elkaar. Spelenderwijs bereiden kin-deren zich voor op de basis-school en leren handelingen en regels die ze in deze fase nodig hebben. Een drie plus groep heeft twee pedagogische medewerksters en er zijn 16 kinderen in de groep in de leeftijd van 3 tot 4 jaar.


Terug naar de inhoud